zde nalznete
štěstí v láhvi

Různé pohledy:

web pana Stanislava Mádla,
vinaře a vinohradníka z Velkých Bílovic,
by měl sloužit především jeho kamarádům a stálým zákazníkům
a samozřejmě všem, co propadli kouzlu slopačky...

6.10.2011
Hotel v areálu vinařství uveden do provozu

... Váš vinař

Víno má hodně kamarádů...
Víno dělám proto, aby se pilo ...

veškerá sláva-polní tráva
Buddha Úsilí a víno - cesta ke zdraví